Omushomesa agwire omu mugyera arikutwara za rupoota z’abeegi.

371
0
SHARE

N’ebya Caleb Bahikaho

Omushomesa ah’ishomero erya Kebisoni Intergrated Primary School omu disiturikiti ya Rukungiri, Michael Tumwesigye atwirwe omwegyemure aharutindo rwa Mineera omu kyaro kya Rwankoma omu gomborora ya Nyarushanje omuri Rukungiri, yaafa.

Tumwesigye orikugambwa kuba agwire omumugyera, omutumbi gwe tigukareebekire.

Nikigambwa ngu nyomwebazyo ebiro 23/11/2022 ahari shaaha nka 2 z’akasheeshe, Pooriisi ya Kebisoni etungire amakuru ngu hariho omuntu obaire navuga Piki Piki orikuteekateekwa kuba agwire omu mugyera aha rutindo rwa Mineera.

Pooriisi erahukire kuhika aaha mwanya nikwo kukingaho orutindo ahabw’akanya-bwanya kwenda kwetantara abandi bantu kugwamu.

Hoona nabwo Pooriisi ebonire Piki Piki erikuteekateekwa kuba eri eya Tumwesigye ehandiikire omu namba ya UDM 665D nikwo kugitwara aha Pooriisi ya Omukiyenje.

Herbert Musasizi, mukuru w’eishomero rya Kebisoni Integrated Primary School naagira ngu Tumwesigye abaire nashomesa Science na Mathematics omu P.4

Omuduumizi wa Pooriisi ya Rukungiri, Musa Tibakirana naagira ngu Pooriisi ekiriyo nesherura omutumbi gwa Tumwesigye.

#WestUpdates

LEAVE A REPLY