Omushaija aitsire omukazi we ahabw’okukoresa embariirira y’oruzaaro – Kitagwenda

118
0
SHARE

Omushaija aitsire omukazi we ahabw’okukoresa embariirira y’oruzaaro – Kitagwenda

Ebizoirwe ahamushango gw’omushaija oitsire omukazi we akaguma n’omubiri gwe ahakitanda kumara ebiro 4 nibyoreka ngu akamwita ahabw’okukoresa embariirira y’oruzaaro.

Innocent Kibwetere, najunaanwa okwita omukazi we bwanyima y’okushanga arikukoresa embariirira y’oruzaaro kurugiirira aha pooriisi omu disiturikiti ya Kyegegwa.

Okucondooza nikworeka ngu Kibwetere, omutuura wa Bujunjura, omugomborora eya Rwentuha omu disiturikiti ya Kyegegwa nagambwa kuba yateire ekyoma omukazi we ahamutwe ekyarugiirireho natunga obuhuta bw’obwongo nikwo kufeeraho ahabiro 11/11/2022.

Nikigambwa ngu Kibwetere akagira ekiniga ku yamanyire ngu omukazi we, Ronious Twikirize, 25, atandikire kukoresa embariirira y’oruzaaro bwanyima y’okurugwamu enda enyumaho.

Ekikorwa eki kikahabwaaba aha pooriisi ya Kazinga abagiire omumaka gaabo ekaihayo omubiri gw’omugyenzi nikwo kugutwara ah’irwariro erya Kyegegwa kukyeberwa.

Omushaija ogu akakwatwa kandi yatwarwa omu irwariro yakyeberwa omutwe. Ogu ashangirwe ataine nshonga kandi naija kucwerwa ogw’obwitsi.

LEAVE A REPLY