Omwesharingi owabaire aine ebishani bya Purezidenti Museveni omushandukye kuheeza omwaka omukihome – Mbarara

159
0
SHARE

Omwesharingi owabaire aine ebishani bya Purezidenti Museveni omushandukye kuheeza omwaka omukihome – Mbarara

N’ebya Isaac Nuwagaba  

Omuramuzi wa kooti eidaara ry’okubanza omuri Mbarara etsindikire omunyabutegyeki rurangaanwa omukihome kumarayo omwaka gumwe ahamishango y’okushisha eiziina rya Mukuru w’eihanga, okureetaho akashashamaro n’okwejunisa ebigambo by’akarebure.

Kooti ebaire ekurirwe omuramuzi, Doreen Ainembabazi etsindikire Max Muhumuza, 51, omukihome ekya Kyamugorani kuheezayo omwaka gumwe ahabw’okwejumba omukesharingo  obwo aine eshandukye eijwiremu ebishani bya Purezidenti Yoweri Museveni eby’oburuuru bihandiikireho,’Huumura omubusingye Mzeei’ omubywesharingo obwabaireho omumwaka 2017 omu ihanga ryoona ahanshonga y’okwiha eiteeka ry’emyaka omungyenderwaho y’eihanga.

Kooti ehuriire ngu ahabiro 15/7/2017, obu yabaire ari omu Kijungu omu rurembo rwa Mbarara, Max Muhumuza n’abandi babiri bakaba bekoreire eshandukye erimu ebishani bya Purezidenti bihandiikireho “Huumura omubisingye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, RIP Gen. Kahinda Otafiire, RIP Rafeal Magyezi, ou babaire nibajunaana ahabw’okuhinguza ekitenso ky’okuhindura omungyenderwaho y’eihanga.

Abandi babiri; Albert Nangumya owabaire ari omumwaka gwakabiri ahari BSU na Rogers Asiimwe, owabaire nakora na Link FM omuri Mbarara bakaihwaho emishango egi bwanyima ya kooti kuhurira ngu bakabwa bashashwirwe Muhumuza.

LEAVE A REPLY