Eirwariro rya Mbarara rishobangirirwe n’endanga muntu z’abarwaire.

123
0
SHARE

N’ebya Anita Matsika

Abarikwebembera eirwariro erihango erya Mbarara niboreka okukwatwaho ahaku abarwaire n’abarikubareberera barikunagamu endanga muntu zaabo z’eihanga.

Kurabira omu mugambirizi w’eirwariro eri, Halson Kagure, nibakyoreka ngu baine endanga muntu nyingi z’abantu ezi ab’eby’okwerinda batoorotwire omu woodi zitari zimwe z’eirwariro eri.

Endanga muntu ezi ab’irwariro rya Mbarara batoorotwiire: PHOTO: Halson Kagure

Arikugambaho n’abanyamakuru aha ofiisi ye, Kagure naagira ngu bakama b’endanga muntu ezi nibaruga omuri za disiturikiti omuri Rukungiri, Kanungu, Hoima, Rubirizi, Ntungamo n’omuri za disiturikiti ezindi ez’omuri Burengyerwa-izooba bwa Uganda.

Hoona nabwo naagira ngu zimwe ahandanga muntu ezi baine harimu ezabanya-Rwanda hamwe n’eza empungi kuruga omu kampu zitari zimwe omu Uganda.

Endanga muntu ezi abarwaire banagire ahari Mbarara hospital: PHOTO: Kagure Halson

Kagure naashaba abarwaire hamwe n’abu barikuba biizire nabo kubareberera kuguma nibogyesa omu ndanga muntu zaabo kandi barekyeraho omuze gw’okutambura naza ‘original’.

Aharubaju orundi, Mukuru w’eirwariro erihango erya Mbarara, Dr. Celestine Barigye naashaba abantu obutoosha kuguma nibakwata gye endanga muntu zaabo ngu ahabw’okuba abainazi nibabaasa kuzejunisa kukora ebihagaro.

#WestUpdates

LEAVE A REPLY