Museveni yaayongyezayo koturakiti ya AIGP Akullo.

111
0
SHARE

N’ebya Simon Masaba

Purezidenti Yoweri Musevenin yagarura busya koturakiti ya AIGP Grace Akullo, ou encuro ye yaahwireyo omu kwezi kwa 7 omwaka ogu.

Akullo, atwiire atari mu mirimo ya Pooriisi kuruga okwezi kwa 8 obwo atagyerize okugarukamu koturakiti ye kandi yaahamibwa kuba agarukire akatooranwa  omukasheeshe k’eriizooba.

Obwo atarikugamba bingi ebirikukwata ahu yaateebwa, Akullo yaagira ngu, “ yagaruka omu kukora ngu ahabw’okuba koturakiti ye yayongyezibwayo.”

AIGP Akullo obu aheereruka akaba nakora omu kitongore ekya directorate of Interpol and International relations kuruga ebiro 21/02/2022. Nabwanyima akaija yaahayo ofiisi ow’omuhwezi we Joseph Obwona.

Omukubanza, Obwona akaba ari omuhwezi wa Akullo, owakozire nka director of Criminal Investigations kumara emyaka 11.

Kuhisya nyomwebazyo obu ahaireyo entebe egi, Akullo akakora omu kitongore kya Pooriisi kumara emyaka 20 n’ameezi 11 kuruga atooranwa aha biro 18/08/2001.

Akullo hamwe n’omugyenzi Andrew Felix Kaweesi bakatooranwa nkaba AIGP ahabw’emirimo mirungi ei bakozire omu mwaka gwa 2011.

LEAVE A REPLY