Minisiture y’eby’amagara eshobangirirwe na ambulance 12 ez’ahamaizi

110
0
SHARE

Minisiture y’eby’amagara eshobangirirwe na ambulance 12 ez’ahamaizi

N’ebya Mary Karugaba

Kwiha Purezidenti Yoweri Museveni asiibura omubutongore ambulance z’ahamaizi ameezi 3 agahingwire, emotoka ezi tizikaheebwaga abantu abarikutuura ahabirwa.

Paramenti eriizooba yaahurira ngu Minisiture y’eby’amagara ekishobangirirwe za ambulance 12 ez’ahamaizi ahabw’okubura esente z’okuzitwara omumyanya ei zabaire zihairwe.

Purezidenti Museveni akahayo ambulance ezi ahakitebe kikuru ky’amahe ag’ahamaizi omuri Entebbe ameezi 3 agarabireho.

Kurugiirira ahari Minisita w’eihanga ow’eby’amagara ahi birikutandikirwa, Margaret Muhanga, emotoka ezi zikiri ahakitebe kikuru ky’amahe ag’ahamaizi.

“Tukagura ambulance 14 kwonka 2 tizikaizire. Beitu titukazitwaire omumyanya ahizabaire ziri ez’okutwarwa ahabw’okuba titwine sente. Nitushaba paramenti kutuha sente z’okutambuza ambulance ezi,” Muhanga arikugamba.

Eki kijaho bwanyima omuny’ishengyero wa Bunya East, Iddi Isabirye kwetomboita omu maisho ga paramenti agumize ngu abantu abarikutuura ahabirwa bariyo nibaafa ahabw’okubura entambura.

Disiturikiti ezabaire ziri ez’okutunga ambulance ezi harimu Obongi, Serere, Kumi, Kalangala na Amolatar.

Enganzi Y’eihanga, Robinah Nabbanja yaaraganisa ishengyero okugarukamu okushaba oku aho-n’aho.

LEAVE A REPLY