Tooro neronda sh1.2b z’omukoro gw’empango.

225
0
SHARE

N’ebya Ibrahim Ruhweza

Obukama bwa Tooro buriyo niburonda shiringi akahumbi kamwe n’obukikuru 200 (1.2 billion shillings) z’omukoro gw’empango ogw’okujaguza emyaka 27 ei Omukama wa Tooro, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukiidi IV Tooro yaahisya kuruga aba omukama wa Tooro.

Omukoro ogu nigwija kubaho ebiro 12/09/2022.

Okurugiirira ahari minisita w’eby’obuhangwa bw’abantu omu bukama bwa Tooro, Peter Sunday Rusoke, hoona nabwo ori ceeyamaani w’akakiiko akarikutebekanisa omukoro ogu, emikoro y’empango ey’omwaka ogu neija kuteebekanisibwa ebiika byoona ebirikukora obukama bwa Tooro.

Nk’omuringo gumwe gw’okurundana esente ezi, buri ishaza aha mashaza 9 agarimu Kitagwenda, Fort Portal, Ntoroko, Kyaka, Bunyangabu, Burahya, Mwenge North, Central na South agarikukora obukama bwa Tooro, niryeija kuba nirirundana shiringi obukikuru 30 kandi ebiika byoona buri kiika nikiija kurundana shiringi obukikuru 2 reero ba minisita boona ab’omu bukama, buri omwe naija kureeta shiringi 200,000.

Rusoke naagira ngu hoona nabwo, obukama buri omu majingo g’aha muheeru ag’okujaguza emyaka 200 ei obukama bwahisya kuruga bwehagura aha bukama bwa Bunyoro-Kitara omu mwaka gwa 1822.

Nayongyeraho ngu emirimo etari emwe erikuza kukorwa harimu empaka z’obugaari, okuhandiika ebyafayo by’obukama bwa Tooro  kandi nibiija kuba nibigabwa omu mashomero goona kubaasa kuhwera abeegi kumanya bingi ebirikukwata aha bukama bwa Tooro, okubwatandikire nahiburiyo nibuza.

Buri biro 12/09 bya buri mwaka, Obukama bwa Tooro nibuba nibujaguza ekiro ky’omukama Oyo kuruga atooranwa obu aza omu bigyere by’eishe Omukama Olimi Kaboyo.

Oyo aka omukama wa Tooro obu yabaire aine emyaka 3 omu mwaka gwa 1995.

Mwesige Zebidayo, omuhwezi wa minisita w’eby’obuhangwa bw’abantu, naagira ngu hoona nabwo nibiija kukoresa emikoro egi kurundana esente z’okuhwera eminyeeto kwetandikiraho za purojekiti ezaabo ezirabahwere kutunga entaasya.

LEAVE A REPLY