RDC wa Namayingo Mzee Barasa Ogajo yaafa.

114
0
SHARE

N’ebya Eddie Ssejjoba

RDC wa disiturikiti ya Namayingo, Suleiman Barasa Ogajo yaafeera ah’irwariro erikuru erya Mylago ahu abaire atwiirwe kuragurirwa.

Okurugiirira muhandiiki omu ofiisi ya Purezidenti, Hajji Yunus Kakande, Ogajo okoziire obwa RDC kumara obwire buringwa atwiire naateganisibwa endwara y’omutima n’ekokoro y’obushaija.

Kakande, orikujunanizibwa ahari ba RDC n’abahwezi baabo naagira ngu Barasa yaafa omu kasheeshe k’eriizooba (16/08/2022) ah’irwariro rya Mulago ahu abaire atwiirwe kuraguririrwa.

Okurugiirira ahari Kakande, RDC akatunga endwara y’omutiima obu babaire bari omu kweherera kwaba RDC boona omuri Kyankwanzi kandi akashaba ngu bamutware Mbale ahu yagizire ngu aine abashaho be abatwiire nibamuragurira.

“Tukamuhereza entambura kuza Mbale kuragurirwa beitu embeera ekeyongyera kuba mbi nikwo kucwamu kumutwara Mulago akahikibwa omu kashengye akabarikuba bari omu mbeera mbi ‘Intensive Care Unit’, Kakande arikushoborora.

Barasa, ow’emyaka 66 akoziire omuri za disiturikiti zitari zimwe omuri Mbale, Mayuge, Amolator na Namayingo ahu atwiire ari kuhisya obu yaafa eriizooba.

Milly Babalanda, Minisita w’enshonga z’obwa Purezidenti arikurabira aha twitter, yaahamya okufa kwa Barasa kandi yamugambaho nk’omuntu abaire ari omukozi arikuheereza ekitinisa ebitekateko by’abeebembezi abandi.
Aha biro 03/08/2022, RDC wa Kayunga, Hajji Nsereko Mutumba nawe aheerize kufa bwanyima y’okurwaraho akaire kakye.

RDC Nsereko, nawe akatunga obuzibu bwanyima y’okuza omu mushomo gwaba RDC nigwo gumwe ahari Kyankwanzi.

LEAVE A REPLY