Museveni kurondera owa NRM akaruuru omuri Gogonyo eriizooba.

202
0
SHARE

N’ebya David Lumu 

Purezidenti Yoweri Museveni, hoona nabwo ori ceeyamaani wa NRM omu Ihanga, nateekateekwa kusiiba omu ishaza rya Gogonyo eriizooba (09.08.2022) kurondera akaruuru owa NRM.

Okurugiirira aha bakuru omu kigombe kya NRM, Museveni naija kuza aha nteerane 2 omu magomborora eya Obulet na Kaukura kandi naija n’okubuganaho abeebembezi omu ishaza erya Gogonyo.

 “Purezidenti Museveni, eriizooba naija kurondera okwatsire ebendera ya NRM Derrick Orone omu karuuru k’okutoorana omuny’ishengyero wa Gogonyo,” Okurugiirira aha kihandiiko ekyashohozibwa abakuru omu kigombe kya NRM.

 “Purezidenti hoona nabwo nateekateekwa kugamba aha nshonga ezirikuteganisa disiturikiti egi hamwe n’obukiiko bw’ekigombe aha disiturikiti. Ceeyamaani wa NRM hoona naija n’okushaba abantu kushagika Orone orikwenda kugarukana entebe ye ey’omuny’ishengyero wa Gogonyo,” Abakuru omu NRM barikushoborora.

Orikukurira ebya mobilization omu NRM, Rosemary Seninde naagira ngu obwire obu bamazire omuri Gogonyo nk’abeebembezi ba NRM, tubasize kuhwera abeebembezi beitu kugarukana hamwe n’okubasiima ahabw’okushagika ekigombe kyeitu.”

Entebe egi ekasigaramu busha bwanyima ya kooti ejurirwamu kushazamu okutooranwa kwa Orone ahabw’ebitaragyenzire kurungi omu kuteera akaruuru.

Bwanyima y’ekiheerize kibaho ahi obaire ayetsimbire aha ntebe egi aha kakongi ka NUP, Joseph Okoboi Opolot arikugambwa kuba arugire omu karuuru aka, abakuru nibagira ngu okuhayana hati kuri ahagati y’abantu 2, Orone na Issa Bantalib Taligola, oyetsimbire nk’okotiine kigombe. 

Beitu hoona, abakuru kuruga omu kakiiko k’eby’oburuuru aka Electoral Commission nyomwebazyo kagizire ngu Okoboi takarugireyo kubamanyisa omu butongore ahaky’okuruga omu karuuru aka.

Akaruuru k’okutoorana omuny’ishengyero wa Gogoyo nikaija kuteerwa orwakana (11.08.2022).

LEAVE A REPLY