Abantu 5 baafeerire omuri butandu y’ahanguuto.

348
0
SHARE

N’ebya Charles Etukuri 

Abantu 5 baafeerire omuri butandu y’ahanguuto ebaire erimu motoka eya namba UAR 753K hamwe na Piki Piki eya namba UFL 438E omu disiturikiti eya Bulambuli omu mwabazyo gw’orwakabiri (19/07/2022).

Faridah Nampiima, Omugambirizi wa Pooriisi y’ebyahanguuto naagira ngu abantu 5 boona abafiire babaire nibatamburira ahari Piki Piki emwe.

Nagamba abafiire nka; Rogers Namawungo, Mutonyi Zita, Rose Wasemwa hamwe n’abandi 2 abatakamanyirwe maziina.

“Emibiri y’abagyenzi etwirwe omu kabafu ahirwariro erya Muyembe Health Centre kwongyera kukyeberwa. Turiyo nituhiga omuvugi wa motoka okiburize amaisho kandi omuhigo gw’okumukwata guriyo nigugyenda omu maisho,” Okurugiirira ahari Nampiima.

Nampiima naagira ngu ekirugirireho butandu egi n’okuhisya obwahati tikikamanyirwe.

“Ekitongore kya Pooriisi y’ebyahanguuto nikishaba abarikukoresa enguuto boona kuba abegyendesereza baaba nibazikoresa”.

LEAVE A REPLY