Abantu 4 baakwasirwe ahabw’okwiita omwana w’emyaka 2.

194
0
SHARE

N’ebya Omushaki Weitu

Pooriisi omu kyanga ekya Bushenyi empango yaakwata abantu 4 abarikuteekateekwaho kugira akakwaate n’okwiita omwana w’emyaka 2 n’ekicweka omu disiturikiti eya Sheema.

Omwana oisirwe amanyirwe nka Christabella Kemigisha ou omubiri gwe bagunagire omu maisho g’enju ya muriiranwa waabo.

Omugambirizi wa Pooriisi y’ekyanga ekya Bushenyi empango, Martial Tumusiime, naagira ngu abantu 4 aba bakwatsirwe bwanyima y’embwa ya pooriisi ekangirizi kubaremeraho.

Tumusiime nakyoreka ngu omugyenzi abaire natuura na nyina Stella Nuwarimpa, omutuura w’omukyaro ekya Mutanoga omu muruka gwa Kigarama omu gomborora eya Kigarama omu disiturikiti eya Sheema.

Omugambirizi wa Pooriisi ya Bushenyi empango, Martial Tumusiime.

Nikigambwa ngu aharw’okubanza rw’ebiro 18/07/2022, Kemigisha abuzire kuruga omu maka ga ishenkuru, John Kakuru ahu abaire ari obwire obwo beitu eky’obusaasi bagiire  kushanga bashanga aisirwe n’omubiri gwe gunagirwe omu maisho g’enju ya muriranwa waabo omanyirweho erya Constance ryonka.

Omwe omu bakwasirwe, Justus Byamukama bamushangire n’ebizibiti omu nju ye ebirimu efuka hamwe n’emyenda eine eshagama.

Martial Tumusiime najumiirira ebikorwa by’obwinazi nk’ebi arikwongyeraho ngu boona abari enyima y’ebikorwa by’obwitsi nibaija kukwatwa bajunanwe.

LEAVE A REPLY