Omuvugi wa boda-boda obaire abuziire yaashangwa omu kishaka afiire.

139
0
SHARE

N’ebya Peter Abaanabasazi

Omuvugi wa boda-boda omu disiturikiti ya Kikuube obuziire wiiki ehwaire yaashangwa afereire omu kishaka.

Omugyenzi yaamanywa nka Jonathan Alinaitwe ow’emyaka 31 obaire nakorera aha siteegi ya boda- boda eya Ikoba omumuruka gwa Bubogo omu gomborora eya Kabwoya orikugambwa kuba apangisibwe abantu abatakamanyirwe kuruga aha siteegi ye aha rwakana orwa wiiki ehwaire kandi kuruga obwo Alinaitwe abaire atakarebukire.

Eki kiretsireho okwerarikiriira n’okutiina kuruga omuri bataahi be abatandikire kumuhiga beitu byaba ebyabusha. Aba baizire bahababa aha pooriisi post eya Kabwoya omushango gw’okubura kwe.

Vincent Byaruhanga, ceeyamaani w’ekyaro eki naagira ngu okubura kwa Alinaitwe kukangire abatuura ekibagyemesereize kutandika kumuronda beitu bakaremwa.

Aharwakabiri rw’esande egi, abatuura bashangire omutumbi gwa Alinaitwe gunagirwe

omu kishaka omugomborora ya Kabwoya gwine ebironda aha maraka n’omu kifuba.

Julius Hakiiza, Omugambirizi wa Pooriisi ahabw’ekyanga ekya Albertine yaagira ngu okucondooza kwatandikire kandi bariyo nibahiga abainazi abari enyima y’ekikorwa eki.

Okurugiirira ahari Hakiiza, abainazi aba bagarukire baburaho na piki ya Alinaitwe bwanyima y’okuheeza kumwita.

Emishango y’okwita aba boda-boda ekanyire omu rurembo rwa Hoima beitu ngu bwanyima y’okutaaho za Camera omu rurembo, abashuma batandikire kuza omu byaro.

Omukwezi kwa 6 omugwa 2021, omuvugi wa boda-boda omu disiturikiti ya Kikuube akaitwa abainazi ababaire bamupangise kumwiha aha siteegi ye.

Ambrose Tugumisirize orikukorera aha siteegi ya Boda-boda omu gomborora eya  Kyangwali. Akabura bwanyima y’omuntu otaramanyirwe kumupangisa kuruga aha siteegi ebiro 08/06/2021 kumutwara omu mwanya ogutaramanyirwe.

Abanyabuzaare be n’abataahi be bakatandika kumuronda beitu bareemwa kumubona. Piki y’omugyenzi ekaija yaashangwa omunju ya Robert Isingoma ow’omukyaro kya Kyabasara omu muruka gwa Kimbuga omugomborora ya Kabwoya.

LEAVE A REPLY