2 bakwatwa ahabw’obwitsi – Kisoro

364
0
SHARE

2 bakwatwa ahabw’obwitsi – Kisoro

N’ebya Charles Etukuri

Pooriisi omu disiturikiti ya Kisoro eriizooba, 17/4/2022 yaakwata abantu 2 abarikugambwa kuba babaire bari omukikunga-musisa ky’abantu abateera obaire nateekateekwaho obushuma nikwo bakaheza bakamwita.

Elly Maate, omugambirizi wa pooriisi ahabw’ekyanga ekya Kigezi yaagira ngu ababiri aba abu atagamba amaziina gaabo obutateganisa okucondooza, nibagambwa kuba beitsire Philip Mbarushimaana, 36, omutuura wa Kikoberu cell omu tauni kanso eya Nkuringo omu disiturikiti ya Kisoro.

“Nikigambwa ngu burikusheeshe eriizooba nka shaaha 9, ceeyamaani w’ekyaro eki yaateera efurembe arikurarika abantu kukwata omushuma w’amatungo ahanyima y’obushuma kubanyangariza,” Maate nikwo yagamba.

Ekikunga-musisa ky’abantu baayetotoora omushaija ogu bamuteera nikwo kuheza bakamwotsya hamwe na piiki ye ey’ekiika kya bajaj boxer namba UEU 473C.

Maate yaagira ngu Mbarushimaana abaire ari omuvugi wa piiki omu taauni ya Kisoro, enzaarwa ya tauni kanso eya Rubuguri haihi n’ahu ekikorwa eki kibeire. Pooriisi yaamanyisibwa Peter Nsenga orikutuura haihi n’omwanya ogu.

Pooriisi yaahika ahamwanya ogu kandi bashanga ngu omugyenzi abaire naraara omuduuka ya mukuru we orikuguuza amasiimu kandi arugiire yo nka shaaha 5 n’ekicweka kurugiirira ahakatambi ka kamera ez’omukicweka eki.

Elly Maate yaakyoreka ngu omubiri gwe gwakyeberwa kandi okucondooza omumushango ogu kwatandikire.

LEAVE A REPLY