Uganda yatunga shiringi biriyooni 649 kuruga omu World Banka

542
0
SHARE

N’ebya Moses Mulondo

Uganda yatunga shiringi biriyooni 649 kuruga omu World Bank kuhwera omu kugura n’okugaba emibazi endiijo ey’okusirika COVID19.

Okuhandika endagaano y’okutunga esente ezi kwabaho eriizooba ebiro 17/2/2022 ahagati ya minisita w’eby’esente, Matia Kasaija na Manager wa World Bank omu eihanga, Mukami Kariuki omumaisho ga Minisita w’eby’amagara Dr.Jane Ruth Aceng.

Kasaija yaasiima World Banka ahabw’obuhwezi obu kandi yaagira ngu esente ezi niziija kuhwera eihanga omu kurwanisa COVID19.

Kariuki yaagira ngu banka eyeheireyo omukuhwera ehururu y’okusirika oburwaire obu omunsi yoona nk’omuringo gumwe gw’okuhwera omuntaasya y’amahanga agateganisiibwe COVID19 kandi n’okureeba ngu abantu barikuhika akahumbi kamwe omunsi baasirikwa.

Dr. Aceng yaagira ngu Uganda neija kukorese sente ezi kugura doozi zirikuhika miriyooni 11.7 ez’omubazi gw’okusirika COVID19.

Riipota ya Minisiture y’eby’amagara ehererukire neyoreka ngu obwahati, abanya Uganda miriyooni 15.5 baasirikirwe doozi emwe y’omubazi kandi abantu 6.9 batungire obukatu bwoona.

LEAVE A REPLY