Omuriro omuri Kagadi. Obukaikuru bw’empiiha bwacwekyerera.

363
0
SHARE

N’ebya Thomas Tumwebaze

Empiiha zirikuhika miriyooni 50 zacwekyerera omumuriro ogwakwata omwanya ogu barikwokyezamu ebyoma.

Omuriro ogu nigugambwa kuba gwareetwaho ekingonzi ky’amashanyarazi maingi munonga.

Enshumi nkye ehweire, nka gumwe ahamiringo y’okuboneza etauni, ab’obushoboorozi omu Tauni Kanso ya Kagadi babingire kifuba abarikukanika, abarikwosya ebyoma, abarikubaija n’abandi ab’emirimo y’emiringo nk’egi, kuruga ahanguuto nyeigyendwa ez’etauni egi nikwo beerundaanire omumwanya gumwe ogw’amakorero.

Beitu hoona, abarikukwatwaho nibagira ngu hariho omwijurirano omumwanya ogu ogw’amakorero ekirikwija kureetera abantu bafeerwa ebintu byabo nyensya

LEAVE A REPLY