Abashuma bamuteire amasasi bairuka na shiringi 1,500,000.

263
0
SHARE

Omushuubuzi w’eduuka obaire nataaha omuka bwanyima y’okwinuka, ateirwe amasasi kandi bamwibaho sente.

Nyakairu abaire ari omutuura w’ekyaro kya Kyogya, omu gomborora ya Kitumba omururembo Fort Portal.

Abashuma bamuteire amasasi bairuka n’eibikiro rya sente (Safe) eribaire ririmu shiringi 1,500,000.

Poriisi neegira ngu ayirukangiziibwe omu irwariro erihango erya Fort Portal ahi afeereire.

N’ebya Kanyesigye Kenneth.

WestUpdates

LEAVE A REPLY