Okushaba kw’okurekura Kakwenza n’okw’okuhurirwa Orwokubanza

531
0
SHARE

N’ebya Michael Odeng

Kooti enkuru aharw’okubanza ebiro 10 neija kuhurira okushaba kwa Eva Basima orikwenda ngu omushaija we, omuhandiiki w’ebitabo Kakwenza Rukirabashaija, areebekye omumbuga z’ebiragiro.

“Nimumanyisibwa ngu embuga z’ebiragiro niziija kugarukamu ebiro 10.01.2022 shaaha 8 z’eihangwe kuhurira okushaba kw’okureeta Kakwenza omumbuga z’ebiragiro n’okushwijuma okukwatwa kwe,” ekihandiiko ekishohoire nyomwebazyo orwakataano kuruga omumbuga z’ebiragiro nikwo kirikugira.
Okushaba oku nikuheebwayo kushwijuma hamwe n’okureeba yaaba okukwatwa kw’omuntu nainga ebintu kuhikire kurugiirira ahakiragiro ekirikuba kiriho.

Eki nikiijaho bwanyima y’omushango kutabaazibwa omu kooti enkuru, gurikutabaariza omuduumizi w’amahe aga Special Forces, mukuru w’orubaju orurikucondooza emishango, omuduumizi mukuru owa Poorisi hamwe n’omuhoreereza mukuru wa Gavumenti.

Omukihandiiko kye, eki ateereireho ekirahiro arikukijuririra omumbuga z’ebiragiro, Basima naagira ngu omushaija we, Kakwenza, akakwatwa abantu abaabeire baine embundu kuruga omumaka gaabo omuri Kisaasi, omu divijoni eya Nakawa omururembo Kampala.

“Omushaija wangye tindabaasize kumuhika kuhika obu abashaija bari omubijwaro ebya buriijo hamwe n’abaserikare ba SFC baine embundu bashendekyereziibwe emotoka ya Poorisi, baamuvugire bakamutwara omukyaro omuri Iganga nikwo bakatandika kucondooza,” nikwo agizire.

Aharwokubanza, omugambirirzi w’orubaju orurikucondooza ahamishango, Charles Twine, akagira ngu Kakwenza akakwatwa ebiro 28.12.2021 ahamishango y’okugamba oburebure bwanyima y’okuhandiika ebihandiiko bikurateine, ahamukura gwe ogwa intaneeti ogwa Twitter, ebirikuherebura Mukuru w’eihanga Museveni n’omutabani kandi omuduumizi w’amahe ag’ahabutaka, Lt. Gen. Muhoozi Kainerugaba.

Aharwakabiri rwa wiiki egi, omuramuzi w’eidaara ry’okubanza omu kooti ya Makindye, Irene Nambatya, akaragiira ku barekura omuhandiiki ogu kuruga omu poorisi ei yaabeire akwateirwemu, beitu hoona ekiragiro eki tikikateirwe mu nkora.

Eki kikakuratirwa ekihandiiko kuruga omubahoreereza ba Kakwenza; Eron Kiiza, Nalukoola Luyimbazi na Samuel Wanda kirikushaba ku arekurwa.

#WestUpdates

LEAVE A REPLY