58 bafeereire omuri butandu omu biro bikuru.

375
0
SHARE

Abantu barikuhika 58 nibo bafeereire omuri butandu omu bwire bwa Noohiri.

Eki kyahamiibwa abaserikare b’ahanguuto okuruga omu Poorisi ya Uganda.

Okurugiirira ahari Fridah Nampiima, omugambirizi w’abaserukare aba, butandu zirikuhika 195 nizo zibeireho omubwire bw’ebiro 3 kuruga ebiro 23 okuhisya 26.2021.

Nampiima yaagira ngu omuri ezi 51 zibeire ziri ez’amaani munonga, 93 nazo ziri mbi kandi 51 zitari z’amaani.

Abatungire butandu babaire nibaingana 248 kandi ahari aba 58 nibo bafiire

LEAVE A REPLY