Mwerinde okukwatwa akakooko ka siriimu omu Noohiri – Bishop Sheldon

333
0
SHARE

N’ebya Abdulkarim Ssengendo

Bishopu w’obureeberezi bwa Ankole, Rt. Rev. Dr. Sheldon Mwesigwa yaashaba abakuristaayo omu diocese egi kurwanisa akakooko ka siriimu.

Mwesigwa yayijutsya abakuristaayo ku akakooko aka keyongyeire omuri Mbarara eri eyakabiri kukizayo abarwaire obwo erikukuratira disiturikiti eya Kalangala, erikukizayo akakooko ka sirimu omu Uganda.

“N’ekintu ky’obusaasi kushanga ngu Mbarara n’eya kabiri omu Uganda kukizayo omubaro gw’abaine siriimu. Obwo turikujaguza Noohiri, reka twehare ebikorwa byakubaasa kutureetera akakooko ka sirimu,” Bishop Sheldon arikugamba.

Ebi Bishop Sheldon Mwesigwa yaabigamba obu yaaba akuriire okushaba aha kanisa eya St.James Cahedral, Ruharo omuri Mbarara eriizooba.

Beitu ogu yaashaba abanyadiini n’abeebembezi kwebembera ehururu y’okurwanisa akakooko ka siriimu. Yaagaruka yayehanangiriza abakuristaayo kwehara okureesa n’okukoresa ebitokooza-bwongo.

Ahanshonga y’oburwaire obwa COVID19, Bishopu yaashaba abanya Uganda kwejumbira omu hururu y’okusirikisa hamwe n’okukuratira ebiragiro ebyateirweho kwerinda oburwaire obu.

LEAVE A REPLY