Kooki wa Express, Bbosa, yabingwa FUFA emizaano 3 omu UPL

671
0
SHARE

N’ebya Shafik Ssenoga

Embeera mbi ei kiraabu ya Express erimu  bwanyima y’okutandika kubi siizoni yayeyongyera kuguma  obu kooki waabo Wasswa Bbosa kubingwa emizaano 3 kuruga omukitongore kya FUFA obwo arikuturwa okugamba oburebure bwanyima y’okusingwa tiimu ya Arua Hill wiiki ehweire.

Nikigambwa ngu bwanyima y’omuzaano, Bbosa akagira ngu mukuru wa kiraabu, Isaac Mwesigwa haine oku yaashashwire ba riifuri ngu bamusingise omuzaano.

“Wasswa Bbosa, kooki omukuru owa Express FC, yabingwa ahakishaayi kumara emizaano 3 atarikureebekaho ahaishaayi kandi naija kutanga sente zirikwingana shiringi miriyooni 2 ahaw’ebigambo ebi yaagambire ahamuzaano ogw’empaka za Uganda Premier League ahagati ya Express FC na Arua Hill,” nikwo ekihandiiko kuruga omu FUFA kirikugira.

Ekihandiiko nikyongyera kigira ngu, “Ebigambo bya Wasswa, ‘CEO Waffe Yasasudde ba referee bankube omupira nkimanyi” (ekirikumanyisa ngu Bbosa naamanya ngu mukuru wa kiraabu yaabo akashashura ba riifuri ngu Express FC bagisingye)’” kandi ebigambo ebi nibihenda ekiragiro kya kya FUFA eky’emicwe n’emitwarize ekya Ethics and Disciplinary code and the FUFA Competition Rules (CF Article 31) ekirikureetera omuzaano eiziina ribi”.

Beitu nihareebeka kuba hariho akabuuza ahancwamu ya FUFA egi.

FUFA babaire bataine bwamushaija burikumara oburikuhamya ku Bbosa agambire ebigambo ebi beitu hoona bagyendeire ahabi ateire ahamikura ye ya intaneeti nikwo kuhendera bakozire encwamu egi.

Bbosa tabaasize kutungwa omukugyezaho kumusherura kugira eki yaagamba ahancwamu egi. Tikikamanyirwe yaaba naija kujurira encwamu egi ninga.

N’obu FUFA babeire batakacweiremu kumuha ekifubiro eki, Bbosa arugireyo yaagira ngu we tihaine eki agambire ekikwatiraine n’ebi barikugamba. Ogu n’ow’okushashura omutango gwa miriyooni 2 omubiro 15 byonka.

“Omutango gwa miriyooni 2 gushemereire kusashurirwa omubiro 15 kutandika neizooba rya hati eryakorerwaho encwamu egi. Nashabwa kworeka obwamushaija bw’okushashura sente ezi ow’akakiiko k’eby’emicwe n’emitwarize butakarengire 05.11.2021,”.

Embeera egi neijaho omukaire aku Bbosa na mukuru wa kiraabu ya Express batarikukwatagana.

Nangwa na Bbosa agizire ngu haine enshonga ezi abebembezi ba kiraabu baine kutereeza ku baraabe baine kukora kurungi nk’oku bakozire siizoni ehweire.

“Twine tiimu eerikubaasa kuhayana kurungi omumpaka ezi kwonka nitwikiriza ngu enshonga ezimwe ziine kukorwaho orubaju orw’ abebembezi ku turaabe turi ab’okugumizamu omumaisho,” Bbosa nikwo agizire.

N’obu Bbosa araabe atagambire enshonga eziriho zonyine, beitu TV West emanyire ngu hatwaireho obutaikirizana oburikugyenda omumaisho ahagati y’abatendeki hamwe na Mwesigwa, mukuru wa kiraabu ahancwamu za kiraabu zitari zimwe na zimwe ezirikukorwa kandi ezikukwata ahari tiimu

Beitu hoona nabwo, ogu ti murundi gw’okubanza Bbosa arikubingwa FUFA

Obu yaabeire akiri omu SC Villa, akabingwa kumara emipiira 4 bwanyima y’okutonganisa abarikushara emizaano omumpaka z’omwaka 2017/18

Ogu tarikwija kureebeka ahakikoosi ekirataahe omukishaayi ku baraabe nibazaana na UPDF nyencakare 23.10.2021, BUL FC 26.10.2021 na Vipers 30.10.2021

Omuhwezi we, James Odoch niwe araabe nayebembera tiimu egi Bbosa ahi araabe atari.

#WestSports

LEAVE A REPLY