Ninsiima abanyadiini ahabw’okujumirira emicwe etahikire-Purezidenti Museveni

427
0
SHARE

Purezidenti Yoweri Kaguta Museveni yasiima abeebembezi b’amadiini omu eihanga ahabw’okuhakanisa emicwe egwiire hamwe n’ebintu ebi batarikwikiririzamu.

Purezidenti Museveni ebi yabigamba eriizooba omu kushaba kwa kyansya y’eihanga ey’omurundi gwa 23 okwaba omumaka g’obwa Purezidenti omuri Entebbe.

Okushaba oku kwaba kuri ahansi y’omutwe, “Obujunaanizibwa omu maisho ga Ruhanga hamwe n’abantu.”

Purezidenti yaagira ngu omutwe gw’okushaba kw’eihanga ogw’omwaka ogu guhikirire agumize ngu haine obu yabaire arikuhakanisa amakanisa hamwe n’abanyadiini ahabw’okushagika ebintu ebigwiire obwo barikwesherekyerera omu diini.

Beitu yabashaba okuburira ekigambo ky’obumwe hamwe n’ekigambo kya Ruhanga.

Okushaba oku kwabaho omu bwiire obu eihanga ririkweteekateekyera emikoro y’okwemurikira emyaka 59 y’okwetegyeka erikwija kubaho nyencakare aha kishaayi ekya Kololo. Omukoro ogu guri ahansi y’omutwe “okujaguza emyaka 59 y’okwetegyeka turikweteekateekyera nyesya obwo turikuhindura enteekateeka y’abanya Uganda” .Kandi abantu 600 nibo barikwija kuhika aha mukoro ogu.

#WestUpdates

#UgandaAt59

LEAVE A REPLY