Rwanda V Uganda: Orugyendo kuza omu World Cup 2022

356
0
SHARE

N’ebya Shafiq Ssenoga

Ahi orikushomera ebi, Uganda bariyo nibasherura oku baraayegarukyemu bwanyima y’okuzaana emizaano 5 batasingiremu na gumwe.

Bakagwa kikazi na Mali na Kenya hatarimu kuteebana omumizaano eyabeire neyiguraho empaka z’okusherura abaraaze omuz’ekikopo ky’ensi yoona ekya 2022. Enyimaho bakaba bagwire kikazi na Burkina Faso nabwo hataine oteebire omuz’okusherura obaraaze omuza AFCON 2021 kandi hoona enyimaho bakaba basingirwe Malawi na South Sudan emizaano yombi barikuteebwa goora 1 ahari busha.

Obwa hati Cranes bari omubwire bugumire obushemereire kugira eki bwakorwaho batakabugaine Rwanda omumuzaano ogurikukurataho.

Abahagazi abari omukwetomboitwa baruhire n’okureeba tiimu yaabo eri omumbeera bw’okucuramirirwa kandi tibarikuroota barikureeba tiimu yaabo negaruka omukusinga emipiira yaayo.

N’amazima, omutendeki Milutin “Micho” Sredojevic n’abazaani be baine kusherura omuhanda ogu baraakorese kureebeka ngu bahinduramu ebintu.

“Emizaanire yaitu omumizaano y’enyima tebaire mirungi. Kwonka ekyo nikyo turiyo nitugyezaho kukoraho. Kwonka ku turakwatane na Rwanda, nitwija kurwana kureeba ngu twatunga obubonero oburikututwara omumaisho. Kandi nabwo twine kumanya ngu ku turikugwejegyera, abanya Rwanda nibaija kutuha ekifubiro,” Micho nikwo arikugira.

Tiimu y’Amavubi kandi hoona abatandikire enkambi yaabo barikuza omu hoteeli ya La Palisse omuri Nyamata baine okweyikiririzamu ngu nibaija kusinga Cranes omurundi gw’okubanza omumpaka z’okutooranamu orazaane ekikopo ky’ensi yoona.

Obwo arikugambaho n’abamakuru omuri Rwanda, kaputeni w’Amavubi Haruna Niyonzima, araganeise ku barikwija kuzaana kurungi kukira emizaano ey’enyima.

“Hariho ebirungi ebibaireho kandi omuri ebyo nimwo turikwija kutandikira twongyere ahamutindo omumuzaano ogurikukurataho. Haine ebibi ebi turikwetaaga kutereezamu ahabw’okuba nituzaana na tiimu nungi munonga. Okuteeba nikyo kigyendererwa kikuru munonga kandi nikyo turikwetaaga kukoraho,” Niyonzima nikwo agizire.

Ku orikureeba ahamizaano ehereerukire obwo tiimu ezi zirikubugana, Uganda ebaasize kusinga emirundi 14, mwenda bagwire kikazi kandi basingirwe emiirundi 10

Cranes, kandi hoona abashemereire kukba nibaza Kigali nyencakare orwakabiri nibaija kuba nibazaana na Rwanda aharwakana reeru baije babataayayise ahari Kitende ahakishaayi kya St. Mary’s aha Sande. Mali nibo beebembeire ekikoosi kya E n’obubonero 4 kandi Kenya na Uganda n’abakabiri n’abakashatu n’obubonero 2 buri omwe. Rwanda eri ahansi n’akabonero kamwe.

Abarikwenda kuza 2022 FIFA World Cup

Orwakana oru
Rwanda v Uganda
Sande egi
Uganda v Rwanda

11.11.2021
Uganda v Kenya
14.11.2021
Mali v Uganda

#WestSports

LEAVE A REPLY