Crested Cranes beeteekateekyeire eza COSAFA

419
0
SHARE

N’ebya Shafik Ssenoga na Patricia Turyahebwa

Eriizooba:
Uganda v Eswatini

Omutendeki wa tiimu ya Uganda ey’omupiira gw’ebigyere ey’abakazi (Crested Cranes) George William Lutalo naahamya ku tiimu ye eri ahamutindo gw’ahaiguru omumpaka z’abakazi eza COSAFA ezirikuza kuhindira omuri South Africa.

Lutalo ebi abigambire bwanyima ya tiimu kuhika omuri South Africa kuza omumpaka ezi

“Nyine amatsiko ngu nitwija kukora kurungi munonga omuri South Africa ahabw’okuba tutungire obwire burikumara turikutendeka. Kandi tiimu yaitu y’abantu 20 neheereza amatsiko wareeba oku tubaire nitutendekwa enyimaho,” Lutalo nikwo agizire.

Empaka ezi nizitandika eriizooba 28.09.2021 kandi nizihendera 09.10.2021

Uganda eri omukikoosi kya C omu eyine Eswatini kandi omuzaano gwayo gw’okubanza n’ogw’eriizooba erikuzaana na Eswatini.

Ogu n’omurundi gwa kabiri Crested Cranes barikuza omumpaka nk’abagyenyi. Ogw’okubanza gukaba guri ogwa 2018 ahi baahendeire bari aba kashatu.

Beitu abazaani rurangaanwa nka Gloria Namakula, Rhoda Nanziri, Resty Kobusobozi, Anita Namata tibari aha tiimu kandi bo Yudaya Nakayenze na Shiraz Natasha tibagyenzire bwanyima y’ebipapura byabo kukyerererwa.

“Tugyenzire na tiimu ebaire eri omunkambi ahakitebe kya FUFA omuri Njeru kandi tutooraine abo abakozire kurungi. Nitwikiriza ngu nitwija kworeka omutindo murungi omumpaka ezi,” Lutalo nikwo arikwongyeraho.

Ezi niziija kuba empaka z’okubanza ezi Lutalo arikuzamu kuruga obu arangirirwa nk’omutendeki wa Crested Cranes.

Lutalo akaza omubigyere bya Faridah Bulega owagyeire kushomesibwa ekibiina ekirikukurira omupiira omuri Africa eby’okutendeka omupiira omururembo Nairobi omuri Kenya, kandi okushoma oku kukatandika 06.09.2021. Nikwija kuhwa 15.12.2021

Edward Kaziba akaguma ari omuhwezi w’omutendeki kandi James Magala akasigaza omwanya gwe nk’omutendeki w’abakwatsi ba goora

Crested Cranes nibaija kukoresa empaka ezi nk’omugisha gw’okwetebeekanisiza empaka z’okutooranamu abaraaze omuza Africa ez’abakazi ezirikutandika omukwezi kwa 10

Uganda eyorekyereire kukwata Ethiopia omuncuro y’okubanza. Orasingye omumipiira yombi naija kukwata Kenya ninga South Sudan omuncuro ey’ahamuheru.

Tiimu

Abarikuzaana enyima:  Daisy Nakaziro (Lady Doves FC)Ruth Aturo (UCU Lady Cardinals FC), Asia Nakibuuka (Kawempe Muslim Ladies FC) Viola Namuddu (Makerere University WFC), Shadia Nankya (UCU Lady Cardinals FC), Eunice Ariokot (Olila High School WFC), Bridget Nabisaalu (She Corporate FC), Phoebe Banura (UCU Lady Cardinals FC),

Aba rwagati: Spencer Nakacwa (Lady Doves FC), Amina Nababi (Makerere University WFC), Joan Nabirye(Vihiga Queens FC), Reticia Nabbosa (Lady Doves FC), Sheebah Zalwango (Asubo Gafford Ladies FC), Phiona Nabbumba (She Corporate FC)

Abateebi: Sandra Nabweteme (Fimleikafélag Hafnarfjarðar, Iceland), Laki Otandeka Kanyesigye (New Jersey Copa FC, USA), Norah Alupo (Lady Doves FC). Hasifa Nassuna (UCU Lady Cardinals FC), Sharon Naddunga (Kawempe Muslim Ladies FC), Resty Nanziri (Kampala Queens FC),

#WestSports

LEAVE A REPLY