Geofrey Leo Ogwok yacwerwa kukomwa emyaka 5 aha bw’obushumankuzi.

602
0
SHARE

Owabaireho omuduumizi wa poriisi ya disiturikiti ya Yumbe yacwerwa kukomwa emyaka 5 bwanyima y’okubuzaho miriyoni 6 azabaire ziri ez’okushashura abakuumi.

Eriizooba orwakashatu kooti erikujunaanwa ahaburi bw’enguzi eyabembeirwe omuramuzi Moses Nabende, yagaruka yaihaho omu poriisi omukuru Geoffrey Leo Ogwok obukuru obaire abwinemu emyaka 10.

Omuramuzi yagira ngu kihamiibwe ku Ogwok yayibire esente ezo.

N’obu omu poriisi omukuru yayorekire za risiiti zirikworeka ku baaahaire bamwe aha b’eby’okwerinda kuziheereza abakuumi, beitu kyahamibwa ngu tihaine wakwatsire aha sente ezo bwanyima y’okugambaho nabo.

LEAVE A REPLY