Purezidenti wa Tanzania yaagyemwa omubazi gwa #COVID19.

516
0
SHARE

Purezidenti Samia Suluhu Hassan yaaba ow’okubanza okugyemwa omubazi gwa #COVID19 omuntebeekanisa y’okubanza okugyemwa omu ihanga erya Tanzania.

Encwamu egyi emariireho kimwe enteekyereza y’omugyenzi John Magufuli owafiire omukwezi okwakana ahabw’endwara y’omutima beitu owabaire atarikwikiririza omundwara eya COVID19.

Eihanga erya Tanzania rikaba ritakashaba ga omubazi ogu ogw’okugyema COVID19.

Purezidenti Samia yashaba abantu ba Tanzania boona kugyemwa.

LEAVE A REPLY