Irwariro erirayakiire omurwaire wa COVID19 omu Lockdown egi niryaija kujunaanwa – Kisoro.

483
0
SHARE

N’ebya Alex Gahima

Akakiiko akarikujunaanwa emirimo y’okukingira okujanjaara kw’endwara ya COVID19 omuri Kisoro kaagira ngu buri marwariro ga purayiveti agarayakiire omurwaire wa COVID19 omubiro bya 42 ebya Lockdown nigaija kujunaanwa.

Eki kiijireho bwanyima y’abantu kurugayo baketomboitwa ngu hariho oburwariro omuri Kisoro oburikwakiira abantu abarwaire COVID19 obwo butaine na bikwato birikumara.

Kisoro obwa hati ehikize abarwaire 447 ba COVID19 kandi 412 barimu nibajanjabirwa omumaka gaabo. Kuruga okwezi kwa 6 kurikutandika, Kisoro etungire abantu 10 abaitsirwe oburwaire obu, ahari abo 4 bakafeera omumarwariro aga Kisoro kandi abandi 6 aheeru ya disiturikiti.

Orikukurira ekitongore ekirikujunaanwa okukingira endwara ezirikuturira Sison Mugisha, yaagira ngu Task Force ya Kisoro yahandiikira oburwariro bwona obw’abantu-buntu omu disiturikiti yoona.

Kandi yayongyera yagira ngu ebirango by’okufa byona ebirikuza ahamareediyo tibishemereire okworeka eshaha z’okuziika.

LEAVE A REPLY