18 bakyerereirwe kushemezibwa emitima ahabw’okukingira enyonyi

615
0
SHARE

Okwemereza enyonyi ezirikutaaha omu ihanga kuruga India ahabw’okutangira oburwaire bwa #COVID19 , kuteganiise abarwaire b’emitima na munonga abaana bato abarikuba bbayohereziibwe India okutunga obujanjabi.

Orikukurira ekitongore empa-buhwezi ekya Action for Disadvantaged People ekitongore ekitwire  nikihweraho abaana abatwire niboherezibwa India, nagira ngu okwemereza  enyonyi za India kuremeise abaana 18 ababaire baine kutunga obujanjabi omu ihanga eryo.

George Ntambi Salongo nashaba Ruhanga ngu #COVID19 erugyeho ahabw’okuba abaana baingi ab’emitima nibajanjabirwa india.

Kandi yayongyera yagira ngu hariho abereere bashatu abashemeziibwe India beitu na hati bakiriyo ahabw’enyonyi kuzibirwa kandi eki nikyongyera aha mpiiha ezi barikuba nibakoresa kubaho omu ihanga eryo. Yayongyera yagira ngu #COVID19 ebegyeise kihango nibetaaga abashaho abarikushemeza emitima omu ihanga.

George nashaba gavumenti okushagika abashaho okuza omu ihanga rya India okushoma emiringo eyi barikushemezamu emitima nainga kupangisa abashaho kuruga aheeru bakaija bakatendeka abashaho omu ihanga.

Naagira ngu kandi gavumenti eshemereire kugura n’ebyoma by’okuragurira abantu n’okukoresa abashaho abatendekirwe kurungi

LEAVE A REPLY