DVO Kiboga akwateirwe emibazi y’ebicupuri ya miriyooni 100

1350
0
SHARE

Nuwagaba Ambrose Katooto, Kiboga.

Abakuru kuruga omukitongore ekirikukurira eby’emibazi omu ihanga ekya National Drug Authority bakwatsire orikukurira eby’emibazi y’amatungo omu disiturikiti ya Kiboga, Dr. John Richard Atokor hamwe  n‘omukazi we ahabw’okushangwa babiikire emibazi y’amatungo ey’ebicupuri hamwe n’emibazi etahandikiise erikwingana miriyooni 100 omumaka gaabo.

Emibazi eshangirwe omumabiikiro g’enju ye erikushangwa omukyaro kya Kiwanguzi, omu tauni kanso ya Kiboga omu disiturikiti ya Kiboga.

Nikigambwa ngu, emwe ahamibazi ebaire netebwaho ebyapa ebindi etyo eguzibwa omukazi we Lillian Atokor omutare bw’amatungo obutari bumwe na bumwe omuri Kiboga hamwe n’amadisiturikiti agahahereire.

Jean Muhindo, owa NDA naagira ngu Atokor akaba abiikire emibazi omunju ye ekintu ekitari kwikirizibwa kandi ateekateekirweho okuhindagutura emibazi etahikire.

Dr. Bernard Ssebwomu orikukurira eby’okushwijuma emibazi naagira ngu Atokor atwire naata akabi omudisiturikiti za Kiboga, Kyankwanzi, na Hoima ahi atwire natembeya emibazi egi.

Abebembezi omubyanga ebi ekikorwa ky’omushaija ogu eky’okuguza emibazi ey’ekika nk’eki kandi hoona emibazi y’amatungo egi ekwatsirwe eteirwe ahakimotoka yatwarwa ahapoorisi ya Kiboga

LEAVE A REPLY