Livingstone agarukire Mbarara City FC ogwa kashatu

1801
0
SHAREAloysius Byamukama

Livingstone Mbabazi agarukire omurundi gwa kashatu nkomutendeki mukuru wa tiimu tiimu ya Mbarara City bwanyima wiiki nkye kuhwaho aherize kubingwa tiimu ei abeire natendeka eya Kyetume FC.

Omutendeki ogu kandi hoona ori omuhwezi w’omutendeki wa tiimu y’ihanga ateire omukono ahandagaano y’emyaka 2 na tiimu y’ebicuncu bya Ankore aharwakana wiiki egi (ebiro 11) kandi amurikiirwe abazaani obu babaire nibatendekwa ahamwabazyo gw’eizooba eryo obu baba nibatendekwa ahakishaayi Kakyeka.

Obwa hati omurimo gwa Mbabazi n’okureebeka ngu tiimu yaagaruka ahabusinguzi bwabo bw’ira, bwanyima y’okuguma nibasingwa, nibasinga, nibagwa na makazi omumpaka za siizoni egi eza Uganda Premier League ahi bari omumyanya 2 ah’iguru y’okusharwaho kuruga omumpaka ezi n’obubonero 13

Omurimo gwa Mbabazi guhwaireho wiiki ehweire beitu kuruga obwo atuura nareeba emipiira ya Mbarara City FC omuka n’ahi erikuba etaayayire ekireebekire nk’akamanyiso k’okugaruka kwe omurundi ogwa kashatu n’obu abarikukurira kiraabu babeire bataine  eki arikugamba ahari eki.  

Ekirikutangaaza n’okugira ngu, Mbabazi ogarukire omurundi gwa kashatu omuri Mbarara City, akabingwa bwanyima ya Mbarara City kusinga Kyetume na goora 3 ahari 1 omukwezi kwa kabiri ahari Kakyeka.

Orwamukaaga oruhwire ayakiirwe omuri Kakyeka obwo Mbarara City erikusinga Vipers na goora 1 ahari busha kandi, obwo ashutami ahansi y’abanyamakuru abaabeire nibaheereza omupiira ogu, Mbabazi akareebwa arikukora obumanyiso arikworeka okutamarwa buri murundi ogu kiraabu yaabaire eremwa kukoresa omugisha gwayo kuteeba hamwe n’okucunda omutwe arikwikiriza bwanyima ya tiimu kukora okurumba kurungi omukishaayi obwo abahagizi barikuguma nibeshongora eiziina rye.

Mbabazi ayegaitsire ahamuhwezi we Sadiq Ssempigi  obaire nakurira tiimu egi bwanyima y’okubingwa kw’owaabeire ari omutendeki wa tiimu egi ahabw’okwegaita ahati tiimu y’ab’ahansi y’emyaka 17 aba The Cubs ababeire bagiire Morocco omumpaka z’ekikopo ky’amahanga ga Africa.

LEAVE A REPLY