Abeshongozi nibashaba obusingye omuburuuru

1275
0
SHARE

Abeshongozi nibashaba abantu okurinda obusingye omuburuuru omukyeshongoro ekya “Linda Dembe”

Ekibiina ekirikugaita abeshongozi omu ihanga ekya Uganda Musicians Association (UMA) nikyo kirundaine abeshongozi okushaba abantu okurinda obusingye barikutoorona abebembezi baabo.

Omukyeshongoro eki nibashaba eminyeto okwerinda kandi n’okurinda amagara g’abantu ababehinguririize.

Bakozire ekyeshongoro eki obwo turikwirira okuza kutoorana abebembezi wiiki erikwija ebiro 14.01.2021.

Enyimaho omuri za kampeyini, abantu bakataho obwesharingo kandi bamwe bafeerwa amagara gaabo

LEAVE A REPLY