Entomi eyakire Hoima. Wembabazi na Businge n’ab’okwitanira omuka NRM

1396
0
SHARE

Ambrose Niwagaba Katoto, Hoima

Omukyara orikwenda kukwata ebendera y’ekibiina ky’eby’obutegyeki ekya rwangisiriza kuba omujwekyerwa omukazi omu ishengyero ahabwa disiturikiti ya Hoima, Beatrice Wembabazi orikukira kumanywa nka “Teacher Mummy” ayirukangiziibwe omu irwariro erya Edipa omururembo Hoima omwabazyo gwa nyomwabazyo.

Beatrice naagambwa kuba yaateirwe omuvugi w’omukyara ou ayetsimbireho nawe kandi ori omuny’ishenyero omukyara ahabwa disiturikiti Harriet Businge orikukira kumanywa nka “Babyface” kandi akahika ahakugwa kihuumura.

Nikigambwa ngu Beatrice akateerwa Henry Gama, omuvugi wa Businge bwanyima y’ekikoosi kyabo kushanga bari omugomborora ya Kapaapi, omu ishaza rya Kigorobya omu disiturikiti ya Hoima barikwebuuza ahari bamwe ahabateezi b’akaruuru omukatauni ka Kiryatete

Embaju 2 ezi zimaashanire nikwo abantu bashatu kurugamu n;obuhuta oteiremu na Wembabazi otwairwe omu irwariro atakimanya byaifo na ruguru

Okurugiirira ahari Christine Akugiziibwe, omuhwezi wa Wembabazi omuby’obutegyeki, Gama arangiriire arikurabira ahamizindaaro ei babaire nibakoresa ku arikuza kubateera ahabw’okwetsimba ahari mukama we.

Akugiziibwe nayongyera agira ngu, omukaire kakye Gama akwatsire omuvugi wa Wembabazi yaamukurura kuruga omumotoka atyo yatandika kumuteera obwo atakaragaire ahari Wembabazi akamurabyamu empi ezimugwisize kihuumura

Beitu hoona, we Harriet Businge naagira ngu omukyara ogu omwetsimbireho niwe arumbire ekikoosi kyabo akimanyise kureetaho okumaashana kandi nayongyera agira ngu eby’okugira ngu Wembabazi bamuteire yaagwa kihuumura ti mazima

Omugambirizi wa poorisi ahabw’ekyanga ekya enyanja ya Mwita-Nzigye, ASP Julius Hakiza Allan, yaahamya ku atungire orubanja rw’okurahura ahambuga za Poorisi ya Hoima enkuru kandi ruhandiikirwe aha namba SD ref. 53/18/08/20 kandi okuhiiga kitabaarizibwa kwatandika.

Bamwe ahabeetsimbire kukwata ebendera ya NRM ahantebe zitari zimwe na omu ishengyero kuruga omururembo Hoima baajumiirira ekikorwa eki bagumize ngu obu n’oburuuru bw’ekibiina ahi abeetsimbire barikuza kwetaaga okushagikana omukaruuru ka boona

LEAVE A REPLY