“Nakyuka” ehikize abareebi 1m

786
0
SHARE

Cynthia Kamusiime

Omweshongozi Sheebah Karungi orikukira kweyeta Queen Sheebah, ayimukire n’amashemererwa maingi kwamazire kumanya ngu ekyeshongoro kya Nakyuka kyahisya abareebi miriyoni 1 aha YouTube.

N’akasheko aha matama, agiire aha mikutu ye eya intaneeti yayorekyeraho rukundo abahagizi be.

“My lovers, you make me shiver!!! Mwebare munonga ahabw’obuhagizi Nakyuka ehikize abareebi miriyoni emwe aha YouTube kandi orutambi orundi ruriyo nirwija” Sheebah aha mikutu ya intaneeti.

Ekyeshongoro eki, kikozirwe omubwire bwa #COVID19, hati kiine ameezi 2 gonka. Kikakorerwa omumaka ga Sheebah Mutungo, Munyonyo aha bw’embeera ya “lockdown” eriho, konka kitangaarize baingi kureeba ngu ekyeshongoro kyiine obuhagizi burikuhika abareebi 1,003,738 omubwire bukye nk’obu.

Nakyuka kikahandiikwa omweshongozi orikumanywa nka Kalifa Aganaga deru kyaija kyakorwaho Nessim Pan Production.

Kalifah naawe asiimire Sheebah arikurabira ahamikutu ye eya intaneeti.

“Ninkurusya Queen ahabw’eiraka ririkusikiiriza munonga, okuhisya abareebi ba Nakyuka miriyoni 1, omumeezi 2 gonka obwe turi omubwire bwa #COVID19” Kalifa nikwo arikugira.

YouTube ya Sheebah eyiine abantu abarikugikunda, barikwingana 200,000.

LEAVE A REPLY