Abanyadiini baashabira Meeya Kyabwisho n’ekitebe kya Mbarara South

811
0
SHARE

Evans Atwine, Mbarara

Abanya diini b’omuri Mbarara kuruga aharubaju orw’ediini yaabarokole ei baingi barikumanya nka ”Mungu-Mwema” bashabaire otwaire ari Ceyamaani wa Diviijoni ya Kakiika baitu obwahati otorainwe kuba meeya wa Mbarara South Division Gumisiriza Kyabwiso ahabwa Ruhanga kumutorana kuba meeya.

Okushaba oku okubaire kukuriirwe Bishop Silas Tayebwa owa King of Kings bashabaire Kyabwiso kandi bamuhaasirira ngu atagira owamwetsimbaho ngu kandi na haagira owamwetsimbaho, atakamusinga ngu ahabw’okuba aine kubanza yaahikiriza emirimo ei Ruhanga amutooraneire.

Bashabeire ofiisi z’ekitebe kya Mbarara South Division ezatoorainwe kuza Kakiika ahi ofiisi za Kakiika Divijoni ziri.

Okushaba oku kubaireho nyomwebazyo omuri Kakiika kandi okushaba kwetabirwemu abeebembezi b’ediini y’abarokole kuruga omu za disiturikuti z’omu kicweka kya Mbarara Empango abarikukurirwa Bishop Silas.

Okwetomboita kw’abanyadiini

Omu okushaba, abanyadiini boorekire obutashemererwa ahabw’abeebembezi ba gavumenti okuguma nibabanaga enyima reero bakirukanga n’ediini ezindi ezirimu eya Abakuristaayo,abanyakaturiki hamwe n’eya abasiraamu.

Bagizire ngu enshonga ahabw’enki baine amakaniisa maabi enshonga n’okugira ngu kubarikweta omwebeembezi weena kuruga omu gavumenti kubatwera ,tarikuretsya aha miriyooni 30 ngu kwonka bamweta omu madiini agandi ,okwe nabatwera sente ezitari ahansi ya miriyooni 100 n’okweyongyera ahaiguuru.

Bahaire eky’okureberaho ekya mukuru w’ihanga Yoweri Kaguta Museveni ngu bakamweta aha kanisa ya King of kings ,yaabatwera miriyooni 35zonka ngu kubamwetsire Nyamitanga omu banyakaturiki hamwe na Ruharo omu bakuristaayo okwe yabatsira miriyooni ezirikurenga 200 eki bagizire ngu naabo baabatekatekyeho munonga ahabw’okuba naabo nibaaburira ekigambo kya Ruhanga.

Okwetomboita kwizireho bwanyima ya Ceyaamani Kyabwiso kubamanyisa ngu baine kwombeka amakanisa g’omurembe agari aha rurengo rwa City ngu ahabw’okuba agubaine hati amingi tigari aha mutindo ,eshaaha yoona nigashenywa.

Bashabaire naabo okutebwa aha bukiiko bw’okugaba emirimo ngu ahabw’okuba naabo baine abaan bashomire abarikwetaga emirimo.Bagarukire bashab okuguma nubaahebwa ebintu bya NAADS/Wealth creation kutari kubikwatira amadiini agandi.

Bashabaire na mukuuru w’ihanga Museveni okubahwera akaiguraho amaramizo ngu ahabw’okuba abantu bahindukire munonga ,obutabanguko bw’omumaka bwayeyongyera ahabw’abantu obutaza ahakushaba n’okwegyesibwa.

Bishop Silas agizire ngu abanyadiini aba Burengyerwa-izooba okukira munonga Mbarara tibarikuza kwekarakasa nk’aba Kampala barikwenda ngu gavumenti eyigureho amaramizo ngu kureka nibazakuguma nibashaba okureeba ngu omuzigu w’endwara ya COVID-19 yaagyenda.

Ceyaamani Kyabwiso abaraganiise okubahikiza okushaba kwabo omu bakuuru a barikumukiraho nk’omu “Wealth Creation” beitu abashabeire okwegaita hamwe baaba nibenda okutunga byingi kuruga omu gavumenti.

LEAVE A REPLY