#OruremboMbarara: Buri muntu n’okwenagira kasasiro!

694
0
SHARE

Evans Atwine, Mbarara

Obwe abeebembezi barikwetebeekanisiza okwakiira City, ab’eby’amagara nibarabura abanya Mbarara okutereeza Kasasiro yaabo batakagitweire ahi barikuginaga omuri Kenkombe.

Nimusiima Herbert orikukurira eby’amagara aha diviijoni ya Kakoba naagira ngu okutandikana n’ebiro 01.07.2020, tibarikuza kwikiriza kwakiira Kasasiro y’omuntu weena ahari Kenkombe yaaba etatereerize mu buteeka.

Nibenda ngu kasasiro erikujunda ebe eri yonka kandi etajwangaine n’etarikujunda. Erashangwe ejwangize, mukama waayo nibaija kugimubingisa  agigaruzeyo omuka ninga aha bizinesi ye ahi arikukorera.

Okurabura kw’ab’ebyokwerinda oku nikwija kukurateire okurabura okubaire kuhwerize kuheebwayo Meeya Robert Mugabe Kakyebezi hamwe na tauni kiraka Theophilus Tibihika omurukiiko rw’abanyamakuru orwashutamire ebiro 24.06.2020 omu kishenygye ky’enkiiko za Kanso ya Munisiparite  omu tauni Mbarara.

Tauni kiraka Tibihika, ashoboreire ngu  omu City erikutandiika omu butongore, buri muntu aine kwerebererera kasasiro ye  n’okugyetwarira ahi erikunagwa otarikukibaasa aronde ow’okugimutwarira.

Ayorekire ngu kanso yaaherize kuteekaho ebiragiro kandi oraaremwe kubikuratira n’ow’okukwatwa akatwarwa omu mbuga z’ebiragiro akajunaanwa.

LEAVE A REPLY