Naahisya ebyeshongoro 11 ndi omu ‘Lockdown’ – M Zedek

1597
0
SHARE

Andiinda Melex Mandela nigo maziina gye ag’obuzaarwa. Omutsigazi ogu nazaarwa Nyakabungo, Buyanja omu disturikiti ya Burengyerwa-izooba eya Rukungiri.

Baingi omuri Burengyerwa-izooba nibamumanya nka M Zedek Slby, omweshongozi. Kimwe omubyeshongoro bye, ebyabandize kumanywa kandi bikateerwa munonga ahatiivi n’amarediyo omuri Burengyerwa-izooba na Buganda yoona, ni “Cureera”.

M Zedek akatandika kweshongora ari omu siniya obwo akeeshongoro kye k’okubanza barikukeeta “Marathon Love” beitu naagira ngu obwo ni obwire buraingwa enyimaho. Hoona omugwa 2010 akaija yagaruka yayeshongora aku barikweta “Nibibaho”.

Kwonka okugaruka omukupakasa arikurabira omukweshongora bukaba buri 2017 kandi nibwo yashohoza ekyeshongoro eki barikweta “Rukundo”.

M Zedek, obwa hati natuura omuri Kampala kandi niho arikukorera emirimo ye oteiremu n’okweshongora. Ebiragiro bya mukuru w’ihanga eby’okwemereza emirimo hamwe n’okukinga eihanga (lockdown) bimushangire Kampala kandi agaaneireho na Cynthia Kamusiime akwatsirweho ahambeera egi.

“Hati tutungire obwire bw’okusiiba nitukora kandi nituhandiika ebyeshongoro. Haine situdiyo ei ndikukira kuzamu  nikwo M Zedek arikugira.

Hoona nabwo n’obu araabe naakira kukora emirimo ye nk’okwa buriijo, naagira ngu hoona embeera egi terikumuha maani n’akakye.

“Embeera neenyiga. Buri kimwe kyekwatsire. Ndiyo nindaba omumbeera etari ya buriijo. Kwonka ahabw’okuba ndi omweshongozi, obwire bwangye bwona hati nimbuhereza omukweshongora, ndikuhandiika ebyeshongoro, ndikuhurikiza ebyeshongoro,” nikwo Zedek arikugira.

Beitu ti kugira ngu naamarira obwire bwe bwona omuby’okweshongora. M Zedek naagira ngu obumwe naashoma ebitabo, areeba za firimu kandi ayeyongyera kushoma n’ahari Coronavirus kugimanyaho bingi, n’okukwatagana n’abanywani be omuby’okweshongoro arikurabira ahasimu n’emikutu ya intaneeti.

Kuruga embeera ya Coronavirus etandika obwa hati yaahisya ebyeshongoro 11 kandi situdiyo ye naagiha obwire burikumara.

M Zedek aine amatsiko ngu bwanyima y’embeera egi, abantu nitwija kugaruka omubizinensi, ‘kandi ebyeshongoro nibiija kuba biriho omubwingi ahabw’okuba batungire obwire burikumara ahabw’okuba nibushesha ari omunju, bwira ari omunju’.

“Ningyezaho kukuratira amateeka ga gavumenti, ngyezaho kwerinda n’okubarikutuhabura. Kandi ningyezaho munonga kuha amagara gangye amaani g’okurwanisa endwara obwo ndikurya ebijuma, ndikunywa amaizi kandi nkahuumuraho ekirikumara,” nikwo M Zedek arikugira.

Naakira n’okuteerera omuranga abahagizi be arikurabira ahamikutu ye eya intaneeti ku bakuratira ebi gavumenti erikuhabura nk’okunaaba engaro, okusigara omuka n’ebindi bingi.

LEAVE A REPLY