Owabaire narya enshaho y’emondi omu wiiki 1, akizire

3877
0
SHARE

Adella Mbabazi, Mbarara

Bwanyima y’omwana w’emyaka 12 kukwatwa oburwaire obutarikumwanywa obwa mukwatsire 2012, bakamutwara aheeru omuri India yaaremwa, kwonka obwahati akizire naareebe ka gye.
Omwana ogu Amumpaire Kuhumuza n’enzaarwa ya Kashari omuri Mbarara.

Omu mwaka 2012 aha myaka 12 y’obukuru arya hishomero Ampurire Kuhumuza akarwara endwara eyaremirwe kumanywa ahabw’okuba buri kucondoza kwona okwamukozirweho omu irwariro tihaine endwara yoona eibamushangiremu.

Obwire obwo, Kuhumuza buri ky’okurya n’eky’okunywa kyona ekiyabaire ateka omukanwa akaba akyigaruza aho naho ekyaretire nyina Edith Mbabazi yayerarikira kandi yagumirwa nk’omuzaire.

Bwanyima y’okumutwara omubashaho bakamukyebera endarwa ekabura, bamwohereza India, kwonka esente zamuburira. TV West ekaija yamworeka nabwanyima  aho niho abanyambabazi bamwirukangirire bamutwara India 2016.

Nyina wa Kumuhuza nagira ngu kuri abantu batamukwatireho akabire akakumanya ahu omwana we yakubaire ari nahati.

Kuhumuza obwahati ayine amani kandi nabaa nokweshongora obwo yabire atarikugamba kigambo kyona.

Ogu nagira oku okukirakwe, nahabwa oburungi bwa Ruhanga.

LEAVE A REPLY