Ab’emyaka 80 kutandika kushashurwa gavumenti

826
0
SHARE

Gavumenti erikurabira omu minisiture y’ekikura ky’abantu neeza kutandika kushashura abagurusi b’emyaka 80 kuruga omu disiturikiti ensya hamwe n’ezo ezitwire nizikutunga sente z’abakuzire

Abarikuza kutunga sente n’abo abari ahiguru y’emyaka 80 bwanyima y’okushanga ngu gavumenti ekashanga etaine sente z’okushashura abarikutandikira aha myaka 60

Bwanyima yabagurutsi  nabakaikuru kumara obwire buringwa barikwetomboitira gavumenti obutashashashurwa sente ezaabaraganisiibwe kuba nizibareeberera,  obwa hati Minisiture etandikireho ehururu y’okushoboorora ahanshonga ezi.

Kurugiirira ahari Kiconco Moreen ori regional co-coordinator, sente zirikwingana obuhumbi 142  zaamazire kushohozibwa okuba nizishashura abagurutsi ngu beitu abataine ndanga-muntu tibarikuza kuzitunga.

Sente ezi niziza kuba nizitungwa ahanyima y’emyezi 3 kandi burikwezi  burigurusi n’omukaikuru naba batunga 25000 reero batunge emitwaro 75,000  ahanyima y’emyezi 3.

Ebi byona bibaire ahambuga nkuru za disiturikiti ya kitagwenda kandi abeebembezi bashabirwe kukorera hamwe okuhisya enteekateeka egi omubagurusi abagishemereire.

LEAVE A REPLY