Abakazi ba West Ankole batandikireho ekibiina ky’okuranisa ebikorwa bibi omumaka

797
0
SHARE

Muhumuza Jimmy, Kampala

Abakazi ba West Ankole Diocese abarikutuura omuri Kampala batandikireho ekigombe ky’okurwanisa ebikorwa bibi omu maka.

Biishopu Johnson Twinomujuni owa West Ankole Diocese nikwo kubashaba okwega okusiima Ruhanga hamwe n’abashaija baabo

Ebi bibabireho aha mukoro gw’okushaba ogubaire gwebebembeirwe abakyara abarikuruga omuri West Ankole Diocese abarikutuura omuri Kampala obubabaire nibatongozaho ekigombe kyabo ekyabakazi abashwirwe abakuruga omu West Ankole.

Ekibiina eki nikiija kugumizamu n’okukora emyoga endiijo erimu eya Dayosiisi hamwe n’okuhabura abantu abandi abarikwenda obuhwezi n’okutunguura west Ankole.

Ekigombe eki nikiza kuba nikishabira abaana, abarwaire hamwe n’okuha obuhwezi aha bantu abakuruga omuri West Ankole Diocese

 

LEAVE A REPLY