Orikweyeta omugabe wa Ankore narwanira ekibanja

1068
0
SHARE

Annita Atukunda

Hariho obutaikirizana rwagati y’orikweyeta omugabe wa Ankole n’omutabani obwo barikufa ekibanja eky’eitaka omuri Rwampara.

Aba nibagira ngu nizo mbuga nkuru z’obugabe bwa Ankole.

Aba bakiremirwe kwikirizana aha nshonga ezirimu mukama w’ekibanja eki kandi n’oraabe omugabe ahabw’okuba baatuura omu kurwanagana.

Omwaka 2018 orikweyeta omugabe wa ankole Iguma kyitobobo Idris akagyiraho obutikyirizana n’omutabani Umaru  Asiimwe arikugira ngu akamutera, yayotsya ebintu byobugabe, enshonga eyarugyurireho Idris kubinga omutabani arikugyira ngu nayenda kwiba ebintu byobugabe bwa nkole.

Habireho orukyiko  orubire rwebembirwe poriisi kurebeka ngu eka egyi yazamu obuteka n’obu abanyamakuru batikyirizibwe kurwetabamu.

Umaru Asiimwe nagyira ngu eishe takumutwariza nk’oku omuzaire yakutwariize omwana we.

Poriisi n’obweyangire kugambira ahaza kamera zaitu bitu egyizire ngu eka egyi neyetenga okushitama hamwe bakagonjora enshonga zabo kandi baguma baremirwe amateka nigaza kukora.

LEAVE A REPLY