Abashaija 2 bakwatsirwe ahabw’okuteekateekwaho kwiba ahairwariro, Mbarara.

720
0
SHARE

Elias Rutugusa

Abashaija 2 abarikuteekateekwaho kuba batwire banyangaraize eirwariro rya Mbarara Regional Referral obwo barikwibayo za kompyuta hamwe n’amasimu bakwatsirwe.

Ababiri aba bamanyirwe nka Mark Mushabe ow’emyaka 26 hamwe na Emmanuel Nuwagira ow’emyaka 27 kandi bombi enzaarwa za Katete omuri Nyamitanga, Mbarara.

Ababiri aba baija kukwatwa bwanyima ya bamwe omu bashaho hamwe n’abajanjabi ah’irwariro rya Mbarara Referral Hospital kubekyengyera kandi aba bashangwa na Money Purse y’omwe omu bashoho ou baibireho laptop kandi bashangwa harimu n’akashani kye.

Police yahika ah’irwariro nikwo kubatwara aha mbuga zayo ei batuzibira obutaribatayo.

Na bwanyima ababiri aba batwara police omu myanya ei batwire nibasherekamu ebintu byabo omuri Kakiika beitu oku twashanga abubatwire nibabisya batariyo nikwe kugumizamu aha Memory

Banyakukwatwa aba nibagira ngu babaire baahitsya laptops 6 hamwe n’amasimu aga smartphone kandi aba, ebi babaire nibabitwara Masaka ebindi babiguza Kampala.

Beitu nabwo nibongyera bagira ngu ebintu ebi barikwiba nibabiiba aha baana b’amashomero okukira munonga za Yunivasite, amarwariro hamwe n’ebindi bitongore by’amaani.

LEAVE A REPLY