Ntare, Bweranyangi na Maryhill kujwekyera omuz’aga East Africa.

1588
0
SHARE

Aloysius Byamukama

Ntare, Bweranyangi na Maryhill kujwekyera Uganda omu mpaka z’emizaano y’amashomero ga Burugwa-izooba bwa Africa.
Tiimu ezirimu Maryhill, Ntare School hamwe na Bweranyangi Girls, nizo zonka omu kyanga kya Ankole, ezirabireho kujwekyera Uganda omu mpaka z’emizaano y’amashomero ga East Africa.

Bwanyima y’emizaano y’amashomero ga siniya ahabw’omwaka ogu kuhendera kandi na tiimu ezirikuza kujwekyera Uganda omumizaano y’amashomero ga East Africa kurangirirwa, tiimu 3 zonka nizo zirikuruga omu kyanga kya Ankole.

Bweranyangi Girls, Ntare School hamwe na Maryhill nizo tiimu zonka okuruga omuri bugwa-izooba, ezirabireho omuri tiimu 73 ezirikuza kwetaba omu mizaano ya East Africa erikubaho okwezi okurikwija.

Ezi, zirimu tiimu ya Bweranyangi eya Hockey eyabaire eya 2, eya Maryhill eya Lawn Tennis nayo eyabaire eya 2, hamwe n’eza Ntare eya Rugby hamwe n’eya Hockey eyabaire eya 2.

Kwonka abazaani 3 abarimu Andrew Otim orikuguraka ahaiguru (High Jump), Anthony Tukamuheebwa orikurekyera enziga (discus) aba Mbarara High hamwe na Marvarous Orishaba owa Kabale Trinity kandi orikwirukanga mita 3000 na 1500, batoorainwe aha tiimu ya Uganda.

Emizaano egi erikuza kumara esande yoona, neija kutandika 14/8 okuhitsya 24/8 omururembo Arusha orwa Tanzania.

LEAVE A REPLY