Abakazi ba Nyabikungu batabukiire MP Kajungu, ahabwa sente z’abakyara

1284
0
SHARE

Stuart Twinomujuni

Abakazi abarikwegaitira omukibiina ky’okuhinga enanansi omuri Rwampara ekya Nyabikungu Pineapple Growers Association bateereire enduuru Hon.Rossete Kajungu ori MP w’abakyara wa disturikiti ya Mbarara ahabw’okubarenzya amaisho omusente z’abakazi eza Uganda Women Entrepreneurship Fund

Hon. Kajungu abaire agiire kutongoza ekibiina ky’okuhinga enanansi ezabahairwe gavumenti omumwaka gwa 2017 kandi abandize kurambura omusiri gwabo hati ogu batandikire kusharuuramu.

Beitu ngu bakashaba sente z’abakazi ngu zibabaasise kushagika purojekiti yaabo baitu ngu okuhisya n’erizooba tibakahuriraga nibabagambaho.

Aba nibongyera nibagira ngu project y’enanansi neyenda sente nyingi kugibaisaho kandi ngu esente z’abakazi nizo zimwe ahazi babaire bainemu obwesigye ngu niziija kubahwera kutwara purojekiti egi omumaisho.

Na bwanyima omuny’Ishengyero atongoize ekibiina ky’abahingi b’enanansi omukyanga eki.

Rwampara n’ensi y’enshozi kandi omuny’Ishengyero ogu abahaire amagyezi ngu bayejumbira omuby’obuhingi eby’omuringo nk’ogu, nibaija kwongyera ahantaasya zamaka gaabo.

LEAVE A REPLY