Charles Muhangi, omuvugi rurangaanwa ow’emotoka z’empaka yaafa

1606
0
SHARE
Owabaireho omuvugi w’emotoka z’empaka rurangaanwa n’emotoka ye erikwetwa “Ekitaaguriro” kandi omushuubuzi, Charles Muhangi yashangwa afiire omukasheshe k’eriizooba omuri Buziga Kampala.
 
Vincent Ssekatte, omugambirizi wa poorisi ahabw’orubaju orurikucondooza ebihagara hamwe na Interpol yamanyisa abanyamukuru ku yaafa eriizooba.
 
Charles Muhangi atwaire ari omuntaro n’omushuubuzi ondiijo, Drake Lubega, ahabya mukama wa Qualicel Bus Terminal erikukira kumanywa nka Baganda Bus Park

LEAVE A REPLY