Abashaho tibaine bijwaro by’okurwanisa Ebola omuri Kisoro

1548
0
SHARE

Kate Atuzaariirwe

Hariho okwerarikirira omubakozi b’eby’amagara bwanyima ya  Ministry of Health okuremwa kuheereza abashaho ba Kisoro ebijwaro by’okujwara kukyakubaho bakatunga omurwaire wa Ebola.

Dr. Stephen Nsabiyunva orikukurira eby’amagara  arikugaaniiraho n’ab’eby’okwerinda aha mwatano gwa Uganda, Congo na Rwanda n’abashaho omuri Kisoro aha Rukiiko Hall, naagira ngu ku kyakubaho baatunga omurwaire wa Ebola babaasa kuremwa kumukoraho ahabw’obutagira ebikwato n’ebijwaro.

Dr. Annet Dusabe orikukurira Task Force ahamize ngu okwezi kwa 8 bakahinguza okushomesa abatuuragye n’abandi abarikubaasa kukorera furera kwonka ebyo byona baremirwe kubihikiiriza kandi tibaine na za Isolation Wards ezibarikubaasa kutamu abarwaire aba.

Hajji Shafiq Ssekandi obaire akuriire orukiiko agizire ngu nibakyetenga bingi eby’okukora okureeba ngu baataho oburyo bw’okutangira Ebola obutaruga DRc ekataaha omu Uganda.

Ritah Byiringiro naagira ngu emyanya egyo yoona ey’ahamyatano babaasize okutaho ebidomora by’okutamu emibazi bakanaaba kandi emyanya emwe tihaine ekyagiireho.

Ababaire bari omurukiiko oru nibagira ngu NHCR niyo erikutamu esente okureeba ngu baaheereza ab’eby’amagara ebikwato ebyo kandi baraganisize okwija kubaheereza amahema n’ebindi bikwato okureeba ngu baatangira Ebola obutahika omu Uganda.

Ebola n’endwara erikutiinisa munonga kandi negambwa kuba yaaherize okwita abantu bararenga 40 omuri DRC  kandi nejanjaara erikurabira omukukoobanisana omubiri hamwe n’amaizi omumubiri.

LEAVE A REPLY