Mbarara City FC terazaane eza Uganda Premier League

2373
0
SHARE
Bwanyima y’okurwana obucweka-ihembe barikurwanirira okuguma omu riigi y’empaka z’omupiira eri aharurengo rw’okubanza orw’ihanga ryona nari Uganda Premier League obwo erikuhendera eine goora 6 za Penariti omumizaano 6 eyahereerukire siizoni ehwaire, buri kimwe kyashenyuka omumwebazyo gw’eriizooba harikuburayo ebiro 2 batandika siizoni ensya.
 
Okurugiirira ahakibiina ekirikutegyeka omupiira omu Uganda ekya FUFA, Mbarara City Fc yaayihwa omumpaka za Uganda Premier League siizoni eya 2018-19 bwanyima y’okuremwa kworeka omubutongore ekishaayi ekiri ahamutindo eky’okuzaaniramu emizaano y’omuka
 
Bwanyima y’okwihwa omumpaka ezi tiimu egi, okurugiirira ahabiragiro bya FUFA, nebaasa kwehandiikisa kwetaba omumpaka eziri aharurengo rwa kashatu (Ekyanga ekya Burengyerwa-izooba kyonka) ahabwa siizoni niyo emwe.

Beitu orikwebembera tiimu egi kandi oherize kwanjurwa nk’orikwebembera akakiiko akarikwebembera tiimu egi kandi orikujwekyera eminyeto ya Burengyerwa-izooba omu ishengyero Hon. Mwine Mpaka yaagira ngu bariyo nibagyezaho n’agaabo kuhayo okushaba kwabo omukitongore kya FUFA ku ebaikiriza bakazaana omumpaka ezi. “Ninshaba abahagizi okusaasirwa ahabw’ebi ebi turiyo niturabamu beitu nimbahamiza ngu nitwija kuzaana empaka ezi ahabw’okuba omukasheshe ka nyencakare ebiro 26.09.2018 nitwohereza okushaba kwitu omuri FUFA kuzaanira omubishaayi ebindi turikugumizamu n’okuta ekya Kakyeka ahamutindo,” nikwo Mpaka yaamanyisa abahagizi arikurabira ahabutumwa obu yaayohereza ahamikutu eya intaneeti.

 
Yo tiimu ya Nyamityobora FC egumiizemu kuzaanira emizaano y’omuka ahakishaayi kya Wankulukuku bwanyima y’okumanyisibwa ngu ekya Kakyeka tikiri ahamutindo ogurikwetaagisibwa FUFA.

LEAVE A REPLY