Mbarara bashoboroire oku obwa L.C 1 buraateerwe

1351
0
SHARE

Natwijuka Joshua

Eizooba rya nyomwebazyo, abarikukurira eby’oburuuru omuri Mbarara bashoboroire nk’oku oburuuru bw’abakazi hamwe n’obw’entebe y’okubanza burateerwe kutandika n’ebiro 3 by’okwa mushanju.

Abeesimbire barabwirwe aha kubaganisamu abantu omu kuronda akaruuru hamwe n’okuguririra abateezi b’akaruuru. Obwahati oburuuru bwentebe y’okubanza obwa Lc 1 nibuburayo esande emwe yonka kuterwa kutandikana n’obwabakazi ebiro 03.07.2018 kandi obu bubaire buherize emyaka 10 butarikuteerwa.

We omuny’ishengyero ahabwa Munisiparite ya Mbarara naagira ngu gavumenti ebaire negumirwa munonga kugira ngu entebe ya Lc 1 ebaire etakikora kurungi. “Aka n’akaruuru k’omutaano aku tubaire tumazire emyaka haihi 10 n’okurengamu haza kibaire nikigumira gavumenti ahabw’okuba hati egi neeba eri nk’egaari. Egaari ku erikurugamu orujegyere, nikigumira omuvugi kugihisya ahi erikuza,” Owek. Michael Tusiime nikwo arikugira.

Kandi we Electral Commission Registrar ahabwa Mbarara nagira ngu abantu abarikwija kwikirizibwa kuteera akaruuru aka n’abayehandikiise kandi aba abari ahaiguru y’emyaka 18.

“Eky’okubanza nituhandiika abantu abaine emyaka 18 kugarura ahaiguru. Kandi ekindi nituhandiika abantu abarikuteera akaruuru. Mbwenu noteekwa kuba oine endanga-muntu,” Dan Kamusiime Ruhemba, omuhandiiki w’akakiiko k’eby’oburuuru ahabwa Mbarara nikwo arikugira.

Abantu bashabirwe kwija kuteera akaruuru bukiri kare kwenda kubaasisa ba Ceyamaani abaratoreinwe kuronda akakiiko k’abantu 6 abari kwija kukora naabo, akaruuru akabakazi nakebiro 3 kandi akabashaija n’ebiro 10 ona eby’okwamushanju. Ruhemba nayongyera agira ngu,”Okurugiirira oku kari ak’omugongo, nitwija kukatandika ebiro 03 obwo turikuteera aka L.C 1 n’ak’abakyara.

Emyanya y’okuteereramu akaruuru neija kwigurwa shaaha emwe kandi emyanya egi neija kuba eri ebyaro. Omuri Mbarara twine “village” 776, ekirikumanyisa ngu ezo zoona niziija kutunga abajwekyerwa.”

LEAVE A REPLY