Amashomero 34 gakingirwe ahabw’omuringo mubi gwago

1148
0
SHARE

Gaashakwa Gilbert Muhanguzi

Omumashomero agakingirwe, agamwe gabaire nigateekyera aheeru gataine na za kamina z’omurembe.

Bamwe ahari bakuru b’amashomero baajumirira aba kanso ku niyo erikukyerererwa kubaha za rayinsinsi

Beitu we Joseph Basaliza orikuta ebiragiro omunkora ahabwa munisiparite ya Kasese kandi obaire akurire ekikwekweto k’okukinga amashomero naagira ngu amashomero aga bakagaha obwire burikumara kwonka bayanga kuhurira.

Bakuru b’amashomero bo nibagira ngu nagwa omuhandiiki mukuru nari shi Permanent Secretary akabagira ngu abantu abahandiikise kutunga za rayisesi tibahikire kuba nibabakinga

Amashomero agakingirwe harimu Fair Earth P/S, Road Side P/S, Victory College, Bridge International  hamwe n’agandi ngu kandi erirashangwe riigwire, bakama baryo nibaija kutwarwa omu kooti.

LEAVE A REPLY