ABANYAKABURA BABUZIRWE OBUTOORO – BA DUREEVA BASHOBANGIREIRWE AHABW’ENKUUTO MBI.

1641
0
SHARE

Abantu abarikukozesa orukuuto oru borekirekire okukwatwaho obwo bagumize ngu ahubahika nibabasa butagira egibagaruka kwekorera ahabwomuringo ogu enkutoo zabo zirimu.

 

Omukushoberwa oku, abataka betereire omuranga ogubatsize kuhananturayo mukuru w’entebe ya 5, Fred Muhangi na omuhwezi wa RDC Caro Kashaija, okurondera embeera egi omubazi, baitu obwe abaigyi bari omukwetomboitira oburuuru bwaabo ngu bukarohama.

 

Fred Muhangi, arikubuuzibwa TV West aha nshonga egi, agizire ngu na District egyerizeho ekirikubaatsika, ngu kwonka ogu gukaabaire omurimo gwa central Government kandi erikwenegyezibwa MP w’ekyanga.

Hoona we omuhwezi wa RDC Caro Kashaija, ashabire ekitongore ekya UNRA okurira ekyi kyakora.

Eziindi nguuto ezikizireyo okushanyaraza entambura ni Ntutsi, Kashagama na Kasensero.

GAASHAKWA SANDE K. WILLIAM – KALIRO.

LEAVE A REPLY