ABA RUBIRIIZI BATANDIKIIREHO – EHURUURU Y’OKURWANISA ABARIKUTAAHIRIRA EBISHARARA

1705
0
SHARE

Abantu omu disiturikiti ya Rubirizi bakatandikaho pureject yokutimba eminyongororwa omukisharara kyampeyo obwe barikuza okugikwatisa ebwenyanza ekitarikwikirizibwa okurigirira ahamateka gebisharara.

 

Ekitongore ekya Covoid ekirikuyamba nokubangira okuryaje nokukuza kurungi kwabana bata kandi ekirikushangwa omu disiturikiti ya Rubirizi obwahati kitemire empenda kyatandikaho ehururu yokurwanirira ebyobuhangwa ahi Ben Bataringaya arikukurira Covoid aikugamba ahabwenki batandikire eki

Nk’oku ekigyenderererwa kyabo kirikwekusya ahakutungura omuntu waburizo kandi owenyima atarikwebasa tibarugire ahamurwamwa ahi bongire bakashomsa abana abatarikwebasa ebwemikoni  nkokukaninka okubazira ebiharani saloon nebindi kandi boona abaherize batungire ebikozesibwa byabusa birukuruga omu covoid.

Ekigombe eki kikatandikwaho omunyishengyero omuchara Kesande Grace hamwe na Ben Bataringaya nikwe okutunga obuhwezi kuruga aheru ahi obwahati behireyo okuyamba abantu otireho nokubashomesa.

GAASHAKWA SHEIKH ABDURHATIFU NA AYAMBA SIMON

 

LEAVE A REPLY